type a

Vyšetrenia

TRISOMY TEST – Neinvazívny diagnostický test Downovho syndrómu a ďalších chromozomálnych chýb plodu z krvi matky

ACTIM PROM – moderná diagnostická metóda na diagnostiku predčasného odtoku plodovej vody

JEDNODŇOVÁ CHIRURGIA – všetky chirurgické zákroky vykonávame v spolupráci s klinikou ISCARE, Apollo Businnes Center II, Prievozská 4, Bratislava