type a

Tehotenská poradňa

diagnostika tehotnosti

starostlivosť o tehotné ženy

poradenstvo, konzultácie

skríningové vyšetrenia plodu

USG vyšetrenia plodu

v rámci Dopplerovského vyšetrenia

 špeciálne vyšetrenia na včasnú diagnostiku

vrodených vývojových chýb plodu