Služby

Gynekologická starostlivosť

preventívne gynekologické prehliadky

USG vyšetrenia vaginálnou a abdominálnou sondou

kultivačné vyšetrenia v rámci chlamýdii, ureaplaziem, mycoplaziem, HPV

LBC cytológia (Liquid based cytology)

zavádzanie a extrakcia IUD (intrauterinného telieska)

antikoncepčná poradňa

klimakterická poradňa

urogynekologická poradňa

predoperačná a pooperačná starostlivosť

Tehotenská poradňa

diagnostika tehotnosti

starostlivosť o tehotné ženy

poradenstvo, konzultácie

skríningové vyšetrenia plodu

USG vyšetrenia plodu

v rámci Dopplerovského vyšetrenia

 špeciálne vyšetrenia na včasnú diagnostiku

vrodených vývojových chýb plodu

Vyšetrenia

TRISOMY TEST – Neinvazívny diagnostický test Downovho syndrómu a ďalších chromozomálnych chýb plodu z krvi matky

ACTIM PROM – moderná diagnostická metóda na diagnostiku predčasného odtoku plodovej vody

JEDNODŇOVÁ CHIRURGIA – všetky chirurgické zákroky vykonávame v spolupráci s klinikou ISCARE, Apollo Businnes Center II, Prievozská 4, Bratislava

 

 

 

Oznamy

Upozornenie v súvislosti s pandémiou COVID-19

Každá pacientka, sprievodná osoba vstupujúca do ambulancie je povinná chrániť sa ochrannými pomôckami, minimálne rúškom alebo inou účinnou ochranou úst a nosa!!! Zároveň žiadame aby sa pacientky zdržiavali v čakárni čo najkratší čas a aby v čakárni nebolo viac ľudí naraz, budeme objednávať v dostatočne dlhých intervaloch, čo bude mať, bohužiaľ, za následok, že budeme môcť vyšetriť menší počet pacientiek. Pacientkam sme k dispozícii telefonicky a prostredníctvom e-mailovej komunikácie, recepty odosielame aj elektronickou formou. Ďakujeme […]

Objednávanie na presný termín

Prosíme o výlučné telefonické event. e-mailové objednávanie a zmeny termínov na telefónnom čísle 0949 724 034. Pokiaľ sa na dohodnutý termín nemôžete dostaviť, oznámte nám to telefonicky na naše telefónne číslo. Pacientky s akútnym zdravotným problémom sa nemusia objednávať, prosíme Vás však vopred zavolať.  Zneužitie akútnych ťažkostí na prednostné objednávanie je voči ostatným objednaným pacientkám neseriózne.