Gynekologická starostlivosť

preventívne gynekologické prehliadky

USG vyšetrenia vaginálnou a abdominálnou sondou

kultivačné vyšetrenia v rámci chlamýdii, ureaplaziem, mycoplaziem, HPV

LBC cytológia (Liquid based cytology)

zavádzanie a extrakcia IUD (intrauterinného telieska)

antikoncepčná poradňa

klimakterická poradňa

urogynekologická poradňa

predoperačná a pooperačná starostlivosť

Tehotenská poradňa

diagnostika tehotnosti

starostlivosť o tehotné ženy

poradenstvo, konzultácie

skríningové vyšetrenia plodu

USG vyšetrenia plodu

v rámci Dopplerovského vyšetrenia

 špeciálne vyšetrenia na včasnú diagnostiku

vrodených vývojových chýb plodu

Vyšetrenia

TRISOMY TEST – Neinvazívny diagnostický test Downovho syndrómu a ďalších chromozomálnych chýb plodu z krvi matky

ACTIM PROM – moderná diagnostická metóda na diagnostiku predčasného odtoku plodovej vody

JEDNODŇOVÁ CHIRURGIA – všetky chirurgické zákroky vykonávame v spolupráci s klinikou ISCARE, Apollo Businnes Center II, Prievozská 4, Bratislava