type a

Gynekologická starostlivosť

preventívne gynekologické prehliadky

USG vyšetrenia vaginálnou a abdominálnou sondou

kultivačné vyšetrenia v rámci chlamýdii, ureaplaziem, mycoplaziem, HPV

LBC cytológia (Liquid based cytology)

zavádzanie a extrakcia IUD (intrauterinného telieska)

antikoncepčná poradňa

klimakterická poradňa

urogynekologická poradňa

predoperačná a pooperačná starostlivosť