Nezaradené

Upozornenie v súvislosti s pandémiou COVID-19

Každá pacientka, sprievodná osoba vstupujúca do ambulancie je povinná chrániť sa ochrannými pomôckami, minimálne rúškom alebo inou účinnou ochranou úst a nosa!!!
Zároveň žiadame aby sa pacientky zdržiavali v čakárni čo najkratší čas a aby v čakárni nebolo viac ľudí naraz, budeme objednávať v dostatočne dlhých intervaloch, čo bude mať, bohužiaľ, za následok, že budeme môcť vyšetriť menší počet pacientiek.
Pacientkam sme k dispozícii telefonicky a prostredníctvom e-mailovej komunikácie, recepty odosielame aj elektronickou formou.
Ďakujeme za pochopenie a všetkým prajeme zdravie, pokoj, rozvahu a súdržnosť.